Prawo karne

  • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego
  • obrona oskarżonego przed sądem
  • reprezentowanie pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych przed sądem
  • reprezentowanie skazanych na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary itp.)
© 2016 Tomczyk Kancelarie Adwokackie