Prawo pracy

  • doradztwo zarówno na rzecz pracownika jak i pracodawcy
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych od pracodawcy (w tym sprawy o mobbing, odszkodowania za niezgodne z prawem zakończenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, wypadki przy pracy itp.)
  • reprezentowanie pracownika przed sądem
  • reprezentowanie pracodawcy przed sądem
© 2016 Tomczyk Kancelarie Adwokackie