Prawo administracyjne

  • doradztwo na każdym etapie postępowania administracyjnego
  • reprezentowanie przed organami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
© 2016 Tomczyk Kancelarie Adwokackie