Spadki

  • doradztwo przed sporządzeniem testamentu
  • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
  • reprezentowanie w sprawach o zachowek
  • reprezentowanie w sprawach o dział spadku
© 2016 Tomczyk Kancelarie Adwokackie